30.05.14
Pince gouge de Friedmann, courbe, 140mm 
193.60
30.05.15
Friedmann Delikat pince-gouge 15cm cbe 
182.40
30.05.25
Friedmann Delikat pince-gouge 15cm 90° 
177.40
30.07.14
pince-gouge 14cm cbe légère 
226.40
30.07.15
pince-gouge 14cm cbe forte 
226.60
30.15.17
Pince gouge de Mead courbe, #4A, 170mm
208.40
30.17.14
Pince gouge de Mead courbe, #1, 140 mm
197.50
30.17.17
Mead pince-gouge fig 1A 17cm 
221.20
30.17.87
Mead pince-gouge fig 2A 17cm 
243.50
30.17.97
Schell pince-gouge cbe 17cm 
223.30
30.25.30
Blumenthal pince-gouge 30° 15.5cm 
165.00
30.25.45
Blumenthal pince-gouge 45° 16cm 
167.80
30.25.90
Blumenthal pince-gouge 90° 15cm 
213.90
30.30.15
Pince gouge Luer courbe 150mm 
226.40
30.30.35
Luer pince-gouge cbe 15cm 
249.00
30.38.18
Bane pince-gouge cbe 16.5cm 
269.00
30.38.56
Pince gouge de Hartmann courbe 160mm
245.30
30.38.69
Olivecrona pince-gouge cbe 20cm 
369.10
30.50.18
Jansen pince-gouge drt 17cm 
261.20
30.51.18
Jansen pince-gouge cbe 17cm 
266.30
30.52.17
Luer pince-gouge drt 18cm 
286.80
30.52.18
Luer pince-gouge drt 18cm 
319.20
30.53.17
Luer pince-gouge cbe 18cm 
286.80
30.53.18
Luer pince-gouge cbe 18cm 
334.70
30.54.21
Adson pince-gouge drt 21cm 
217.90
30.54.70
Bacon pince-gouge 20cm cbe latérale 
260.30
30.71.02
Beyer pince-gouge 2mm cbe 17cm 
269.00
30.71.03
Pince gouge Beyer, courbe, 170mm 
243.70
30.75.14
S.G.H. pince-gouge 15cm cbe légère 
249.00
30.76.13
Kleinert Kutz pince-gouge 13.5cm cbe légère
281.80
30.76.14
Pince gouge de Kleinert-Kutz, très courbée, 140mm
262.70
30.76.16
Lempert pince-gouge 16cm drt 
193.40
30.76.17
Stellbrink pince-gouge 17cm cbe légère 
323.60
30.76.18
Stellbrink pince-gouge 17cm cbe forte 
323.60
30.76.19
Pince gouge de Lempert, droite, 200mm
225.70
30.76.26
Lempert pince-gouge 19cm cbe 
203.30
30.76.29
Lempert pince-gouge 19cm cbe 
249.40
30.79.19
Defourmentel pince-gouge 19cm 
305.60
30.79.59
Jansen pince-gouge 17cm double cbe 
358.60
31.04.02
Ruskin Mini pince-gouge 2mm drt 15cm 
498.10
31.04.03
Ruskin Mini pince-gouge 3mm drt 15cm 
497.90
31.05.83
Pince gouge de Geiger, 150mm 
527.50
31.06.05
Ruskin pince-gouge 5mm drt 18cm 
543.00
31.06.25
Ruskin pince-gouge 5mm drt 24cm 5mm, 240 mm
557.60
31.07.65
Ruskin pince-gouge cbe lat 18cm 
512.70
31.09.03
Smith Petersen pince-gouge drt 24cm 
571.00
31.09.13
Smith Petersen pince-gouge cbe 24cm 
569.70
31.09.23
Smith Petersen pince-gouge cbe 24cm 
589.00
31.09.93
pince-gouge fine cbe lat 23cm 
675.20
31.11.04
Pince gouge Beyer courbe, 180 mm 
570.40
31.11.05
Zaufal Jansen pince-gouge 5mm cbe 18cm 
570.40
31.11.13
Pince gouge de MARQUARDT, 200 mm courbe
512.70
31.30.23
Stille Luer pince-gouge drt 23cm 
591.00
31.30.24
Stille Luer pince-gouge drt 23cm 
684.00
31.30.27
Stille Luer pince-gouge drt 27cm 
701.60
31.31.23
Pince gouge Stille Luer 23 cm courbe
544.00
31.31.24
Stille Luer pince-gouge cbe 23cm 
695.30
31.31.27
Stille Luer pince-gouge cbe 27cm 
715.00
31.31.53
Semb Stille pince-gouge cbe 23cm 
856.30
31.31.57
Semb Stille pince-gouge cbe 27cm 
867.60
31.31.83
Stille pince-gouge 23cm cbe lat 
607.60
31.51.05
Pince-gouge de Leksell, 5mm, 230 mm 
607.60
31.51.08
Leksell pince-gouge 8mm 24.5cm 
607.60
31.53.03
Leksell pince-gouge 3mm 24.5cm 
607.60
31.53.05
Leksell pince-gouge 5mm 24.5cm 
607.60
31.53.08
Leksell pince-gouge 8mm 24.5cm 
607.60
31.54.03
Leksell pince-gouge 3mm 36cm 
998.80
31.54.05
Leksell pince-gouge 5mm 36cm 
998.80
31.54.08
Leksell pince-gouge 8mm 36cm 
998.80
31.61.02
Echlin pince-gouge 2x10mm 23cm 
607.60
31.61.03
Echlin pince-gouge 3x10mm 23cm 
607.60
31.61.04
Echlin pince-gouge 4x10mm 23cm 
607.60
31.61.36
Sypert pince-gouge 36cm 
1'133.60